Opzettelijk (deels) niet of te laat betalen btw strafbaar

Sinds 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of het te laat betalen van de verschuldigde btw een strafbaar feit. De sanctie is een geldboete of gevangenisstraf. Vóór 1 januari 2014 gold dit alleen voor het opzettelijk niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig doen van een aangifte. De strafvervolging kan echter vervallen zodra u  alsnog een juiste en volledige aangifte doet. Deze herstelmogelijkheid heeft u niet voor het niet of te laat betalen van de verschuldigde btw. Het strafbaar feit blijft bestaan ook als uw cliënt later alsnog het juiste bedrag betaalt.


Tip

De praktijk van eerst een nihilaangifte indienen en later een volledige aangifte is sinds 1 januari 2014 dus sterk af te raden. Het gebruik van de nihilaangifte is te risicovol geworden, omdat de herstelmogelijkheid ontbreekt – of u nu kwaadwillend of goedwillend bent! Alleen als u zeker weet dat u terugkrijgt, loopt u geen risico op een boete of erger.

Overigens blijft strafvervolging ook achterwege als u tijdig (vóór de wettelijke betalingstermijn) om uitstel van betaling verzocht. Dat is ook het geval als u tijdig (direct nadat bleek dat niet kon worden betaald) bij de Ontvanger schriftelijk mededeling deed van betalingsonmacht.

(bron: Fiscount)

Geplaatst op 1 februari 2014
© Custom Website, 2018. Ontwikkeld door Custom Website