ZZP / Freelance

De begrippen freelance, ZZP en eenmanszaak worden vaak door elkaar gebruikt. Dit komt omdat het bij alle drie om kleine ondernemingen gaat. De eenmanszaak is de enige die een rechtsvorm is. Iemand die freelancer of zzp-er is moet ook nog kiezen voor een rechtsvorm. Dat hoeft dus niet de eenmanszaak te zijn, maar in de praktijk zien we dat wel vaak.

In Nederland wordt in plaats van ''freelance'' meestal de benaming ''zelfstandige zonder personeel'' (zzp'er) gebruikt. De term ZZP wordt met name in de bouw, metaalindustrie en zakelijke dienstverlening gebruikt, terwijl de term freelancer meestal gebruikt wordt in de journalistiek, communicatie of industriële vormgeving. In juridisch opzicht kunnen de termen los van elkaar worden gehanteerd, maar de Kamer van Koophandel en Belastingdienst behandelt ze als synoniemen.

Als zzp-er of freelancer voert u werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers op basis van een commerciële overeenkomst. U werkt in opdracht zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit laatste is erg belangrijk. Als u zelfstandig ondernemer bent hoeft uw opdrachtgever namelijk geen loonbelasting en premies voor u af te dragen.

Als zzp-er of freelancer loopt u een risico dat er sprake is van een verkapt dienstverband. Opdrachtgevers willen vaak vooraf zekerheid hebben dat ze met een ondernemer zaken doen. Daarom is er een ‘Verklaring arbeidsrelatie’(VAR). Met de VAR geeft de Belastingdienst aan hoe zij de situatie beoordelen.

© Custom Website, 2018. Ontwikkeld door Custom Website