Aandachtspunten bij aftrek hypotheekrente na scheiding

U gaat uit elkaar, maar hoe zit het dan met de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning? Boedelverdeling duurt na een scheiding vaak nog enige tijd, maar zo lang de een de ander niet heeft uitgekocht of de woning zelf niet is verkocht, zijn u en uw ex-partner beiden nog eigenaar van de woning.

Wat wij in de praktijk vaak zien gebeuren is dat de partner die in de woning (tijdelijk) achterblijft de gehele hypotheekrente gaat betalen. Dat gaat fiscaal gezien mis.

De renteaftrek en het eigenwoningforfait wordt toegerekend naar de verhouding waarin de belastingplichtige eigenaar is van de eigen woning. Als je voor de helft eigenaar bent, dan is in beginsel maar voor de helft hypotheekrente aftrekbaar. Voor de achterblijvende partner wordt de eigen woning maar voor de helft als eigen woning aangemerkt en dus ook maar voor de helft aftrekbaar.

Voor de vertrekkende partner is de scheidingsregeling van toepassing. Dit betekent dat de vertrekkende partner de andere helft van de woning fictief als eigen woning mag opvoeren voor een periode van twee jaar vanaf het moment dat hij de woning verlaat. Hij zal wel de helft van de hypotheekrente moeten betalen om recht te hebben op deze aftrek.

In het jaar waarin partners uit elkaar gaan, kunnen ze nog opteren voor fiscaal partnerschap. Dan hebben ze voor dat jaar nog de mogelijkheid om in de aangifte de aftrek vrij toe te rekenen.

Bovenstaande blijft van kracht totdat de ene partner de ander heeft uitgekocht dan wel de woning zelf is verkocht. Er kan sprake zijn van een uitzondering. Indien er sprake is van een alimentatieverplichting jegens de ander.. De ene helft van de hypotheekrente is dan aftrekbaar als hypotheekrente en de andere helft als alimentatie. De partner die de alimentatie ontvangt moet deze in de aangifte opgeven als inkomsten.

Tot slot een laatste aandachtspuntje. De achterblijvende partner moet het huurwaardeforfait voor het eigenaarsdeel van de vertrekkende partner in de aangifte opgeven als ontvangen alimentatie. Voor de vertrekkende partner is dit aftrekbaar als onderhoudsverplichting.

Geplaatst op 3 juni 2013
© Custom Website, 2018. Ontwikkeld door Custom Website